Çocuklarda / Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi Seminerleri – 4

Bu seminer dizisi ile ebeveynlere / bakım verenlere, eğitimcilere, çocuklarla / çocuklar için çalışan yetişkinlere; çocukların cinsel gelişim süreçlerini bilimsel, hak temelli ve etik bir perspektifle desteklemenin yollarıyla ilgili bilgiler ve öneriler sunmayı hedefliyoruz.

Çocukların gelişim sürecinde en önemli konulardan biri de cinsel gelişimdir. Yetişkinler olarak genellikle görmezden geldiğimiz ya da toplumsal kodlar nedeniyle fazla kaygılı, risk odaklı ve sınırlayıcı şekilde yaklaştığımız cinsel gelişim süreci; bedensel, duygusal, zihinsel, sosyal, kültürel… boyutları olan karmaşık bir bütündür. Büyüme-gelişme süreçlerine eşlik ve rehberlik ettiğimiz çocukların cinsel gelişim sürecini sağlıklı şekilde desteklemenin ilk adımı; çocuk ve çocukluk, cinsel gelişim, cinsellik, cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarına yaklaşım biçimlerimizi gözden geçirmek ve bu konuları bütüncül bir perspektifle değerlendirmeye çalışmaktır.

Bu seminerler dizisinin sonunda, katılımcılar çocukların cinsel gelişim sürecini tüm boyutları ile kavramış ve bu süreci sağlıklı, güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabilmeleri için onları nasıl destekleyeceğimize dair bilgilenmiş olacaklar.

Bu seminerler dizisi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul çağındaki çocukların ebeveynleri ve konu hakkında bilgilenmek isteyen tüm yetişkinlerin katılımı için uygundur.

Her bir seminer sonunda katılımcılarla; çocuklar, ergenler ve yetişkinler için okumaların ve konu ile ilgili film ve video önerilerinin olduğu bir kaynak listesi paylaşılacaktır.

Kapsamlı Cinsellik Eğitimi I: Anlamı, İçeriKapsamlı Cinsellik Eğitimi II: Yetişkinlerin Sorumlulukları

  • Çocuğun/ergenin cinsel gelişim süreci: meraklar, deneyimler, ihtiyaçlar ve beklentiler
  • Cinsel gelişim sürecinde yetişkinin kapsayıcı işlevi: anlamak, kabul etmek ve desteklemek
  • Yetişkinler için kılavuz: yapılması ve kaçınılması gerekenler
  • Çocuklardan ve ergenlerden en sık gelen sorular ve cevapları
  • Yetişkinlerin, toplumun ve devletin çocuk ve çocukluk algısı
  • Çocuk: hak sahibi bir özne mi, yetişkinin uzantısı mı?
  • Çocuklarla kurduğumuz ilişkilerde kilit taşları: bedensel söz hakkı, onay, onay kültürü, hayır deme hakkı
  • Çocuklara zarar veren algı, dil ve pratiklerimizle yüzleşmek

Efsun Sertoğlu

Çocuklarda / Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi Seminerleri - 4

Bunlar da ilginizi çekebilir