Kullanım Koşulları

GİRİŞ

İşbu Kullanım Koşulları, www.hapaka.com bağlantısındaki Hapaka İnternet Sitesi’nin (“Platform”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Platform ziyaret ve kullanımı ile Kullanıcıların Platform üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabidir. www.hapaka.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.
Platform’u ziyaret ederek ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşulları’nda belirtilen ve Platform’da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Platform’da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Platform’u kullanmaktan vazgeçiniz.
Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Platform’u kullanmak ve Kullanım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Platform’u yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz.
Pusula Görsel ve Dijital Tasarım Limited Şirketi (“Hapaka” veya “Şirket”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Platform’daki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Platform’un kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.
Kullanım Koşulları’nı onaylayarak, yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.
Hapaka, Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Platform’u kullanımızı sonlandırabilir; sağladığınız tüm içerikleri yayından kaldırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

TANIMLAR

Hapaka: Pusula Görsel ve Dijital Tasarım Limited Şirketi.
Platform: www.hapaka.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Hapaka’nın sunduğu hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Hapaka’ya ait internet sitesi.
Kullanıcı: Platform’a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
Taraf(lar): Kullanıcı ve/veya Hapaka.
Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.
Sözleşme: Taraflar arasındaki Ön Bilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi.
Hizmetler: Platform’da yer alan içerikler kapsamında Kullanıcılara sunulan hizmetler.

GENEL ŞARTLAR

Platform Kullanıcılarının kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Platform’u kullanamama gibi durumlardan Hapaka sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

Hapaka veya grup şirketleri, bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Platform veya Platform’un kullanılması veya kullanılamaması veya bu Platform’un içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Hapaka’ya söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Hapaka, Platform’da yer alan bilgilerin geçerliliğini, doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Kullanıcıların bu Platform’da yer alan bilgileri dikkate alarak verecekleri kararlarda, bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekmektedir.

Bu platform’da verilen tüm bilgiler, herhangi bir teminat, garanti veya taahhüt içermeksizin, “olduğu gibi” sağlanır. Hapaka işbu belgede, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasaların izin verdiği tam ölçüde, tüm açık, zımni, yasal veya diğer teminat, garanti veya taahhütleri açıkça reddeder.

Hapaka, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Platform’daki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Hapaka, İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Platform’da bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek, Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Platform kullanımını engelleyebilir.

Platform’un ya da Platform’da yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.

Bu Platform, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Hapaka bu web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf web sitesine verilen bir bağlantı, Hapaka’nın siteyi ya da sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Kullanıcı, teslimat, ödeme ve iade gibi konularda Sözleşme’de detaylı olarak bilgilendirilecektir.

KULLANIM KOŞULLARI

Platform Kullanıcılarının sağlayacakları yorum, değerlendirme ve diğer içeriklerin sorumluluğu, yalnızca söz konusu içerikleri sağlayan Kullanıcıya (Kullanıcının bir kuruluş adına hareket etmesi durumunda ilgili kuruluşa) aittir. Bu kapsamda, içeriğin ve içeriğin Platform kapsamındaki hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılması için gerekli tüm hak ve izinlerin alınmış olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Hapaka, içeriğinize ilişkin olarak gerçekleştireceğiniz işlemlerden, içerikten, veya bunlara güvenilmesinden sorumlu değildir.

Yasal olup olmadıklarını veya bu Kullanım Koşulları’nı ihlal edip etmediklerini (yasadışı içeriklerin tarafımıza bildirildiği durumlar gibi) belirlemek ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak adına, Hapaka’nın içerikleri incelemesi gerekebilecektir. Ayrıca yasaları veya bu Koşulları ihlal ettiğini düşündüğümüz içerikler; Hapaka tarafından değiştirilebilir, silinebilir, bu içeriklere yönelik erişim/görüntüleme engellenebilir.

Kullanıcılar, Platform aracılığıyla gerçekleştireceği işlemlerde aşağıdaki kapsamda yorum, paylaşım ve diğer içerikler paylaşamazlar:

Sakıncalı veya yasalara aykırı her türlü içerik.
Diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler için zarar verici, hakaret içerikli, kişilik haklarını zedeleyen ve/veya kırıcı içerikler.
Herhangi bir kişi veya kurumu tehdit eden içerikler.
Herhangi bir kişiye yönelik saldırgan veya zarar verici içerikler.
Kullanıcıların genelini rahatsız eden/edebilecek olan içerikler.
Tek bir kullanıcı tarafından sürekli olarak paylaşılan, konu ve sayfa içeriği ile alakasız içerikler.
Bir veya birden çok kullanıcı tarafından paylaşılan birbirinin aynısı içerikler (spam).
Bir başka marka veya kurum adına reklam içerikleri.
Yasa dışı girişimleri destekleyen ve teşvik eden her türlü yorum, bağlantı ve içerikler.
Herhangi bir üçüncü şahıs veya kurumun haklarını çiğneyen her türlü içerik.

Platforma sağladığınız her türlü içerikten münhasıran sorumlu olduğunuzu belirtmek isteriz. Yüklediğiniz herhangi bir Kullanıcı içeriğinin (i) yasalara uygun olduğunu; (ii) üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal etmediğini; ve (iii) içeriği sağlamak için gerekli tüm haklara ve yetkilere sahip olduğunuzu beyan edersiniz.

Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Platform’da zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Platform’da hesap oluşturarak üye olup internet sitesinde ücretsiz olarak yararlanılabilecek olan içerik ve bilgilere sınırlı olarak erişim sağlayabilir. Üyeler, belirli seçenekler ve içeriklere ilişkin olarak bu tarz bir üyelik ile Platform’dan yararlanmaya devam edebilirler. Ücretli üyelik modelini tercih eden Üyeler ise Platform’da yer alan üyelik tiplerinden dilediklerini tercih ederek seçilen üyelik modeli kapsamında kendilerine sunulan içeriklere erişebileceklerdir. Kullanıcılar ayrıca tek bir seminer, kurs, ders vb. içerik satın alıp bu içeriğe de erişim sağlayabileceklerdir. Bu şekilde tek bir içerik satın almak için de Platform’da hesap oluşturulup üye olunması gerekebilir.

Bu Kullanım Koşullarındaki diğer tüm hüküm ve koşullara ek olarak, aşağıdaki koşullara uygunluk sağlamanız gerekmektedir:

Hizmetleri/Platform’un kullanımını devretmeyecek veya başka bir şekilde bir üçüncü tarafa sunmayacaksınız;
Önceden yazılı izin olmaksızın, Hizmetlere/Platform’a dayalı herhangi bir hizmet sağlamayacaksınız;
Üçüncü taraf sitelerine bağlantılar göndermeyecek veya üçüncü tarafların önceden yazılı izinleri olmadan logolarını, şirket isimlerini vb. kullanmayacaksınız;
Herhangi bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir kişisel veya gizli bilgiyi, söz konusu kişi veya kuruluştan izin almadan yayınlamayacak/paylaşmayacaksınız;
Hizmetleri, Hapaka’nın herhangi bir sunucusuna, ağına, bilgisayar sistemine, kaynağına zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek, bozabilecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmayacaksınız.

Platform’a erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır:

Platform’u hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.
Platform’u kullanma yetkisini ortadan kaldıran herhangi bir sebebe rağmen Platform’u kullanıma devam etmek.
Platform’a yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.
Platform için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.
Platform’un diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak veya toplamaya çalışmak.
Platform’un herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Platform’un veya Platform’u kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.
Başka bir kişinin Platform’u kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.
Platform’un herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Hapaka’nın yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.
Platform’un herhangi bir bölümünde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme gerçekleştirmek veya parçalarına ayırmak.
Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.
Platform ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Platform’u/içeriklerini kullanmak.

Platform’u kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden Kullanıcılar sorumludur.

FİKRİ HAKLAR

Platform aracılığıyla sağlayacağınız içerikler: Size Platform aracılığıyla hizmet sunmamızı sağlayan sınırlı haklar haricinde, bize veya Platform’a sağladığınız içeriğin fikri mülkiyet haklarını saklı tutarsınız. Diğer bir ifadeyle, ilgili içerik ve içerikle ilgili haklar size aittir, ancak içeriğinizi işleme, bakım, depolama, çoğaltma, yedekleme, dağıtım ve ilgili işlemlerimizin telif hakkı ve diğer yasaları ihlal etmemesi için sizden belirli izinleri temin etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, Platform aracılığıyla size hizmet sunmak için içeriğinizi kullanmak, çoğaltmak ve görüntülemek için bize münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, devredilebilir ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz.

Hapaka’ya ait içerikler: İşbu Platform’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Platform işleteni ve sahibi Hapaka’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Platform’un ziyaret edilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Platform’da yer alan seminerler, kurslar, eğitimler, bilgiler ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek herhangi bir içerik hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kuralara aykırı olarak kullanılamaz.

Platform’un tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Platform’un kullanılması, ziyaret edilmesi, kullanıcı hesabının oluşturulması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Kullanıcı, Platform’u kullanımı kapsamında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, bu bilgileri Platform aracılığıyla gecikmeksizin güncelleyeceğini kabul eder.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları, Hapaka tarafından Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Platform’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

SAİR DÜZENLEMELER

İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Taraflar, Koşullar’dan doğabilecek her türlü ihtilafta Hapaka’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Hapaka nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.