Efsun Sertoğlu

Cinsellik Eğitmeni & Danışmanı

Cinsel haklar, cinsel sağlık, cinsel gelişim, cinsellik iletişimi ve kapsamlı cinsellik eğitimi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Hak temelli, güçlendirici, kapsayıcı ve kapsamlı “Cinsellik Eğitimi Programları” geliştirmekte ve bu programları başta okullarda çocuklar, ergenler, gençler, eğitimciler, ebeveynler olmak üzere çok çeşitli gruplarla birlikte uygulamaktadır. Yanı sıra üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlara çocuk hakları, çocuk koruma, kapsayıcı eğitim, çeşitlilik ve kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, onay ve onay kültürü, cinsel şiddetle mücadelede karşı koruyucu-önleyici yaklaşım gibi konularda eğitim-danışmanlık hizmeti vermektedir.

Feminist, queer ve ırkçılık karşıtı pedagoji, kapsayıcı eğitim, şiddetsiz iletişim, bağ odaklı yaklaşım gibi alanlardan beslenerek; kimseyi dışarıda bırakmayan, eşitlikçi, katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları kurgulamaya çalışmaktadır.

“Mimoza Çocuk Çalışmaları Ekibi” üyesidir. Ekipteki 6 arkadaşıyla birlikte “Mino’nun Şarkısı”nı hazırlamıştır ve çocukların bedensel söz haklarının korunup geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Çocuk, gençlik ve hayvan hakları örgütleri, feminist örgütler ve LGBTİ+ örgütleri ile ortak çalışmalar yürütmekte, tüm bu alanlarda aktivizm yapmaktadır.

Efsun Sertoğlu Pratikleri

Efsun Sertoğlu Seminerleri