Efsun Sertoğlu

Cinsel haklar, cinsellik, cinsel sağlık, cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ihmal, istismar ve şiddet biçimlerine karşı koruyucu-önleyici yaklaşım gibi konular odağına çalışmalar yürütmektedir. Hak temelli, güçlendirici, kapsayıcı ve kapsamlı cinsellik eğitimi içerikleri-materyalleri geliştirmekte, bunları ağırlıkla okullarda çocuklar, ergenler, gençler, eğitimciler, psikolojik danışmanlar, ebeveynler/bakım verenler olmak üzere, çok çeşitli gruplarla birlikte uygulamaktadır.

Yanı sıra üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması, ayrımcılıkla mücadele, onay kültürü, cinsel şiddeti önleyici yaklaşım gibi konularda eğitim-danışmanlık hizmeti vermektedir. Kapsayıcı eğitim, queer feminist pedagoji, şiddetsiz iletişim, bağ odaklı yaklaşım gibi alanlardan beslenerek; kimseyi dışarıda bırakmayan, eşitlikçi, katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları kurgulamaya çalışmaktadır. Çocuk hakları, gençlik hakları, feminist ve LGBTİ+ örgütleriyle ortak çalışmalar yürütmekte, tüm bu alanlarda aktivizm yapmaktadır.

Efsun Sertoğlu Pratikleri