Tasavvufta Gizli Hazine: Kadın

Hale Kürklü ile Tasavvuf Sohbetlerinin 18 Mart ve 15 Nisan buluşmalarında, tasavvuf öğretisindeki “kadını” konuşacağız. Hale Kürklü ile her ayın üçüncü pazartesi akşamında gerçekleşen canlı sohbetlerde, Tasavvufta “nokta” ile işaret edilen ve sır sandığı olarak tanımlanan insanın, kendi hakikatine yürüme yolculuğuna adım adım, her ay değişen konularla devam ediyoruz! 
Eğer sen de kendi yolculuğunda Tasavvuf felsefesinin rehberliğine merak duyuyorsan, bireysel paylaşım ve soru-cevapların kayda alınmadığı bu sohbetlere, seni de canlı katılmaya davet ediyoruz!

Hale Kürklü ile Tasavvufta Gizli Hazine: Kadın Sohbetlerinde Neler Konuşacağız?

“Kadın” İslam’da “Mahzen-i Hak” – yani yaratanın gizli hazinesi olarak adlandırılır. İslam’da kadının önemini, ünlü İslam alimlerinin hikayelerinde de açıkça görürüz. 

Örneğin Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Kadınlarınızı okutun” öğüdü ve aşağıdaki satırları, kadının İslami bakış açısındaki yerini vurgular:

“Erkek dişi sorulmaz muhabbet dilinde
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın-erkek fark yok
Noksanlık, çirkinlik senin nazarında”

Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli’nin evli olduğu kadına “eşim” demek yerine “eşitim” olarak hitap etmesinin hikayesini dinleyeceğimiz, İslam’ın kadına bakış açısına ve “Gizli Hazine” ile işaret edilen kadim ve batıni bilgiyi konuşacağımız Tasavvuf’ta Kadın sohbetlerimize hepinizi bekliyoruz.

Bu sohbetin ilk buluşması 18 Mart ve ikinci buluşması 15 Nisan’da, şimdiden takvimlerinize kaydedin!

Tasavvufta Gizli Hazine: Kadın