Kaynaklarımız: İyi Oluşumuzu Destekleyen Unsurlar Semineri

Psikolojik olarak bizi güçlü hissettiren, iyi oluşumuza katkı sağlayan, bize güvende olduğumuzu hissettiren öğeleri beden odaklı psikolojik yaklaşımlarda “kaynak” olarak tanımlıyoruz.
Kaynaklarımız da tıpkı doğada yer alan değerli taşlar gibidir. Potansiyellerini göstermeleri için işlenmeleri gerekir.

Kaynaklarımızı tanıyor muyuz?

Günlük hayatımızda iyi oluşumuzu desteklemek için kaynaklarımızı nasıl kullanabiliriz?

Bu seminer psikolojik iyi oluş halimizi destekleyen kaynaklarımızı keşfetmek, bu öğelerin sinir sistemimiz üzerinde çalışma prensiplerini anlamak ve fizyolojik-psikolojik sağlığımızı güçlendirmek üzerinedir.Seminerde kaynakları keşfetmeye odaklı somatik çalışmalar konusunda teorik bilgilere yer verilecek. Aynı zamanda gündelik yaşantıyı destekleyecek pratikler de uygulamalı olarak deneyimlenecektir.

Mantık ve rasyonel düşünceyle iyi oluşunu belirli bir seviyeye kadar desteklemiş, zihin-beden- ilişkisiyle ilgilenen, iyi oluş halini beden üzerinde çalışarak da desteklemek isteyen herkes bu seminere katılabilir.

Seminerin Konu Başlıkları:

  • Kaynak Nedir? Kaynakların Sinir Sistemi ve İyi Oluşla İlişkisi
  • İç ve Dış Kaynaklara Örnekler
  • Katılımcıların Kaynaklarını Adlandırmak
  • Kaynaklarımızı Gündelik Hayatta Nasıl İşleyebileceğimize Dair Bilgi ve Pratikler 

Seminerin Kazanımları:

  • İyi oluşa önemli katkısı olan öğeler, kaynaklar hakkında bilgi edinilmesi,
  • Kendi kaynaklarını adlandırma, kaynaklarına dair farkındalıklarını arttırma fırsatı bulması,
  • Kaynaklarını günlük hayatta nasıl verimli bir şekilde kullanabileceklerini teorik olarak öğrenmesi ve pratik olarak deneyimlemesi.

Gizem Toska

Kaynaklarımız: İyi Oluşumuzu Destekleyen Unsurlar Semineri
Bu etkinliğe katılmak için giriş yapmanız ya da ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.

Giriş yapmak ya da
ücretsiz hesap oluşturmak için