Bedenin Bilgeliği ile Temas Semineri

Bu seminer; bedenin sesine ve bilgeliğine alan açarak, sinir sistemimizin çalışma prensiplerine ve kendi iç kaynaklarımızı nasıl kullanabileceğimize dair farkındalık oluşturacağımız bir seminerdir. Deneyim ve paylaşım odaklı olacaktır.

Bu seminerde;

  • Sinir sisteminin çalışma prensiplerine ve sinir sistemi üzerinden beden-zihin arasındaki ilişkiye değineceğiz.
  • Duyumsamanın sinir sisteminin işleyişindeki yerinden bahsedeceğiz ve bu ilişkiyi basit ama değerli pratiklerle deneyimleyeceğiz.

Bu seminerin kazanımları;

  • Bedensel ve öz-kaynak farkındalığımızı geliştirmek
  • Bedene odaklanarak bedensel duyumsamalar aracılığıyla sinir sistemimizle temas kurmak
  • Sinir sisteminin çalışma prensiplerine dair bilgi edinmek
  • Bedenin bilgeliğine güvenerek sinir sistemimizi nasıl destekleyebileceğimizi deneyimlemek
  • Günlük hayatta da kullanabileceğimiz, sinir sistemimizi destekleyecek pratikler öğrenmek

Bu seminer; mantık ve rasyonel düşünceyle iyi – oluş halini bir yere kadar destekleyebilmiş, bedenle çalışmayı merak eden, beden – zihin ilişkisiyle ilgilenen ve bedenin sesini dinleyerek iyi – oluş halini güçlendirmek isteyen herkes için uygundur.

Gizem Toska

Bedenin Bilgeliği ile Temas Semineri