Cinsellik Hakkında Konuşuyoruz Atölye Serisi

Efsun Sertoğlu ile “Cinsellik Hakkında Konuşuyoruz” atölye serisinde, toplam 3 buluşmada adım adım cinsellik kavramını tanıyacak ve tanımlayacak, doğru bildiğimiz yanlışları tartışıp şehir efsaneleri yerine doğru bilgiyi koyacak ve anatomi ve fizyoloji bilgisini de sağlamlaştıracağız.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi fark etmeksizin, partnerli bir ilişki içinde olan ya da olmayan tüm yetişkinleri, mahremiyeti gözeterek kaydı alınmayacak bu atölyelere canlı katılmaya ve cinselliği konuşulabilir kılmaya bekliyoruz!

Cinsellik Hakkında Konuşuyoruz Buluşmalarında Bizi Neler Bekliyor?

Birbirinin devamı niteliğindeki bu üçlü atölye serisinde, katılımcılar için cinselliğin doğallaşması ve hak temelli-bilimsel ve kapsayıcı bir dille konuşulabilir hale gelmesini amaçlıyoruz. 

Bu atölyelerdeki çalışmalar ile adım adım;

 • Cinsellikle ilgili doğru zannedilen mitlerin/şehir efsanelerinin/yanlış inanışların yerine doğru ve bilimsel bilgiyi yerleştireceğiz. 
 • Cinsel mitlerin, sosyokültürel yapı, biyopolitika ve toplumsal cinsiyet rolleri ile olan kuvvetli ilişkisinin fark edilmesi ve sorgulanması için bir kapı aralayacağız.·        
 • Cinsellikle ilgili mitlerin cinsel fizyoloji üzerindeki olumsuz etkisini anlayacağız. 
 • Cinsel anatomi ve fizyolojiyi öğrenerek, kişinin kendini tanıması ve kendisiyle olan bağlantısının güçlenmesini sağlayacağız.

İlk Buluşmanın Konusu Cinselliğin Boyutları

Atölye serisinin ilk buluşmasında, fiziksel bedenden ve eylemlerden ibaret zannedilen cinsellik kavramının farklı boyutlar içeren karmaşık bir bütün olduğunun kavranmasını sağlamak amaçlanmaktır. Bu oturumda, katılımcılarla birlikte cinsellik kavramına atfedilenler, bu atıfların arka planı, cinsellik kavramının gerçek anlamı ve cinselliğin çeşitli boyutları üzerine düşünülecektir.

Konu başlıkları:

 • Cinsellik kavramı: tanımı ve anlamı
 • Cinselliğin boyutları: beden, ruhsallık, ihtiyaçlar, duygular, sınırlar, davranışlar, toplum, bilgi kaynakları, hukuk, sağlık vd.
 • Cinsellik kavramına kapsamlı, kapsayıcı ve bütünlüklü yaklaşmak

İkinci Buluşmanın Konusu Cinsellikle İlgili Mitler ve Gerçekler

Atölye serisinin ikinci buluşmasında, cinsellikle ilgili mitlerin (yanlış inanışların) yerine bilimsel ve doğru bilginin yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu oturumda, katılımcılarla birlikte toplumda yaygın olan cinsel mitler üzerine çeşitli tartışmalar yürütülecek; cinsel mitler ile sosyokültürel yapı, biyopolitika, toplumsal cinsiyet rolleri ve pornografi ile arasındaki ilişki sorgulanacaktır.

Konu başlıkları:

 • Cinselliğin anatomisi ile ilgili mitler ve gerçekler
 • Cinselliğin fizyolojisi ile ilgili mitler ve gerçekler
 • Cinsel kimlikler ile ilgili mitler ve gerçekler
 • Cinsel davranışlarla ilgili mitler ve gerçekler
 • Onay (rıza) kavramı ile ilgili mitler ve gerçekler
 • Cinsel mitlerin arka planı ve nedenleri
 • Cinsel mitlerin cinsel fizyolojiye etkileri

Üçüncü Buluşmanın Konusu Cinselliğin Fizyolojisi

Atölye serisinin son buluşmasında, insan cinselliğinin anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili bilimsel bilgilerin paylaşılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu oturumda, katılımcılarla birlikte cinsel anatomi ve fizyoloji konusundaki bilgilerin bizden neden esirgendiği; bedenlerimizi iyi tanımamızın kendimizle kurduğumuz bağlantıyı/ilişkiyi nasıl etkileyeceği üzerine düşünülecektir.

Konu başlıkları:

 • Cinselliğin anatomisi ve fizyolojisi
 • Cinsel yanıt döngüsü ve aşamaları

Rehberimiz Efsun Sertoğlu’nun seminerde bahsettiği kaynaklara bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Cinsellik Hakkında Konuşuyoruz Atölye Serisi