Bağlanma Hikayemiz ve İlişkilerimiz

Bağlanma stillerine ve aralarındaki dinamiklere değineceğimiz bu seminerde; kişinin mevcut ya da olası ilişkilerinde kendisini & partnerini daha iyi tanımak ve ilişkiyi daha sağlıklı bir zemine çekmek için neler yapılabileceğini konuşacağız.

Bağlanma hikayemiz ve ilişkilerimiz isimlli seminerde Pelin Buruk ile bağlanma stilleri ve mentalizasyon konuları üzerinden aşağıdaki sorulara yanıtlar arayacağız:

 • Aşkın kalıcı bir sevgiye dönüşmesi ama aynı zamanda arzunun devam etmesi nasıl sağlanabilir?
 • İlişkileri kopmaya götüren davranışların yerine çiftleri birbirine yakınlaştıran yaklaşımlar nelerdir?
 • Bağlanma stilin ne olursa olsun güvene dayalı bir sevgi ilişkisini nasıl kurabilirsin?
 • Farklı bağlanma stilleri olan kişilerin bu konuda yaşadığı zorluklar neler olmaktadır?

   Seminerin kazanımları;

 • Aşk ilişkilerini sabote eden yönlerimizi fark etmek.
 • Bu eğilimlerin yerine koyabileceğimiz farklı bakış açıları kazanmak.
 • Yeni iletişim yöntemleri ile ilişkide yakınlığı sağlamak.
 • Arzunun devam etmesi için yapılabileceklere dair fikirler edinmek.

  Bu seminere;

 • İlişkisinde belli örüntülerin tekrar ettiğini düşünen ve bunları aşmanın yollarını arayan,
 • Kalıcı sevgi ilişkisi yaşamak isteyen,
 • Güvenli ilişkide arzuyu devam ettirmek isteyen herkesi bekliyoruz.

Bağlanma Hikayemiz ve İlişkilerimiz