Mevlana’nın Ayak İzinde Aşk’a Yürüyüş

Hale Kürklü ile her ayın üçüncü pazartesi akşamında gerçekleşen canlı
sohbetlerde, Tasavvufta “nokta” ile işaret edilen ve sır sandığı olarak tanımlanan insanın, kendi hakikatine yürüme yolculuğuna adım adım devam ediyoruz!
Bu buluşmamızda, insanın kendi Kabe’si olan kalbine ve aşka yolculuğunu konuşacağız.

Hale Kürklü ile Mevlana’nın Ayak İzinde Aşk’a Yürüyüş Sohbetinde Neler Konuşacağız?

Mevlana Celaleddin Rumi, Tasavvuf öğretisinde “Aşk-el Kutub” olarak anılır.
Tasavvuf felsefesine göre “aşk” sevginin ileri bir mertebesi, sevginin insanı
tam olarak hükmü altına alması, varlığın aslı ve yaratılış sebebidir. Aşk’tan
sonra ise Hiç’lik makamından bahsederler.

“Aşk nasip işidir hesap işi değil!
Aşk adayıştır arayış değil!
Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda
Aşk seni bulmaya gelir.”

Mevlana Celaleddin Rumi’nin bu dizelerinden de yola çıkarak, insanın en uzun
yolculuğu olan kendi kalbine doğru aşkla yürüyüşünü konuşacağımız ve bu
yolculuktaki sembollerin anlamlarını açacağımız sohbete hepinizi bekliyoruz.

Mevlana’nın Ayak İzinde Aşk’a Yürüyüş