İçsel Yargıcımızı Dönüştürmek

“İçindeki ses seni koruyup destekliyor mu yoksa durdurup engelliyor mu?”

Sürekli neyi, nasıl yapmamız gerektiğini söyleyen, üstelik istediği gibi yaptığımızda bile bunu yeterli bulmayan, eğer istediği gibi yapmazsak bizi yargılayan ve yetersizlik hissettiren o içimizden yükselen ses, size de tanıdık geliyor mu?

Bu içsel eleştirel ses hayatımızın her anında bizi kontrol ediyor ve hayat enerjimizi düşürüyor olabilir. Ancak onu önce tanımak ve sonra dönüştürmek mümkün!

İçsel eleştirel ve yargılayıcı seslerinden özgürleşmenin yolunu öğrenmek ve kendiyle daha şefkatli bir ilişki kurmayı öğrenmek isteyen herkesi bu atölyeye canlı katılmaya davet ediyoruz! Unutmayın, bu atölyenin kaydı alınmayacak!

İçsel Yargıcımızı Dönüştürmek Atölyesi ile Amacımız: 

Bu atölye ile amacımız, deneyimsel bir şekilde içsel eleştirel tarafımızı tanımak ve bu tarafımızla farklı bir ilişki kurma seçeneğini keşfetmek! 

Neden içsel eleştirel sesimizle çalışmaya ve onu dönüştürmeye ihtiyacımız var? 

Çünkü yargının olduğu yerde gelişim yoktur ve bu yargı kendi içimizde olan bir yapı tarafından bize yönlendirildiği zamanlarda, işimiz daha da zorlaşır.  

İçsel eleştirel ses konuştuğunda…

1. Yaratıcılığmızıı öldürür.

2. Atmak istediğimiz adımlarla ilgili yanlış yapma korkusuyla bizleri bloklar ve durdurur.

3. İçsel seviyede kendimize olan saygı ve güveni düşürür.

4. Utanç kaynağıdır. Sürekli utanç ve suçluluk üretir.

5. Yetersizlik ve eksiklik duygusu yaratır. Sahip olduğumuz güçleri ve güzellikleri görmemizi engeller. 

6. İçeride sürekli bir kavga haliyle yaşamaya neden olur. 

7. Bizi isteksiz, tükenmiş ve depresif yapabilir. 

İçsel eleştirel sesimiz, çocukken bizi koruduğu şekilde bir yetişkini aynı yol ve yöntemlerle korumaya çalıştığında bu tür sorunlarla karşılaşabiliriz. İşte bu yol ve yöntemler güncellenmeden kaldığı için yetişkinlik yaşamında bizi limitler ve hayatta ne kadar çok seçeneğimiz olduğunu görmemizi engeller.

İçsel eleştirel tarafımız bizim düşmanımız değildir. Aksine en kırılgan olduğumuz dönemlerde bizi incinmekten, zarar görmekten ve savunmasız hissetmekten koruyan bir yapıdır. İçsel eleştirel tarafımızın en temel işlevi koruma ve güvende tutma işlevidir.

İçsel Yargıcımızı Dönüştürmek Atölyesi’nde Neler Yapacağız?

Bu çalışmadaki niyetimiz kesinlikle onu yok etmek ya da kendimizden koparmak değil. Amacımız ve niyetimiz önce O’nu onurlandırmak! Sonra O’nu dönüştürmek! O’nunla ittifak kurmayı sağlamak! Gelişimimizi destekleyen yeni yol ve yöntemler geliştirmesi için alan açmak! 

Bu çalışmada; 

  • İçsel eleştirel tarafımızı tanıyarak onunla özdeşleşimden çıkabilmeyi ve mesafe aldığımız bir yerden onunla ilişki kurmayı, 
  • Bilinçli olduğumuz ve seçim yaptığımız bir yerden kararlarımızı vermeyi, 
  • Yeterli hissetmeyi ve “olduğum halimle iyiyim” halini bedenlemeyi,
  • Sadece yapamadıklarımıza değil, yaptıklarımıza ve hayatımızda iyi olan şeylere de odaklanmayı ve sahip olduğumuz güzel nitelikleri bedenlemeyi, 
  • İçsel eleştirel sesimiz ile iş birliği haline geçerek hayatımızda bizi desteklemesinin yollarını, 
  • Yargıdan ve dışlanma korkusundan öz şefkate ve kendimizi kabule doğru yol almayı araştıracak ve deneyimleyeceğiz. 

Bu seminerde somatik ve deneyimsel pratiklerle içsel özgürlüğümüze ve öz şefkate doğru önemli bir adım atacağız.

Not: Bu çalışma katılımcının kendi sorumluluğunu alması esasına dayanır, terapi ya da tedavi amacı taşımaz.

İçsel Yargıcımızı Dönüştürmek Atölyesi’ne Kimler Katılabilir?

İçsel eleştirel sesine ışık tutarak onu daha yakından tanımayı;

bu yanıyla ittifak kurmanın yollarını öğrenmeyi, ve içsel eleştirel sesinizin hayatınızdaki rolünü daha destekleyici bir hale dönüştürmeyi isteyen, herkes katılabilir!

İçsel Yargıcımızı Dönüştürmek