Felsefe & Anatomi Seminerleri

Bu seminerler dizisiyle, Yoga Uzmanlık Programlarında zaman kısıtlamaları ve öncelikler nedeniyle detaylarına inilmeyen fakat Yoga alanında önem arz eden felsefe ve anatomi konularını keşfe çıkacağız. Kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin, uzmanlığını geliştirmek isteyenlerin, felsefe, tarih ve anatomi sevenlerin bir sonraki semineri zevkle ve merakla bekleyeceğini düşünüyoruz.

“10 buluşmadan oluşan bu 20 saatlik online eğitimi, bahsi geçen konularda görüşlerinizin oldukça netleştirmek, kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda güvenilir ve sağlam bir altyapı oluşturmak için tasarladım. Yakında görüşmek üzere.” 

ÇAĞ GÜRLE

1. Seminer: Hint Felsefesi – Dharma

 • Dharma nedir? Türleri nelerdir? 
 • Herkesin bir yaşam amacı, varoluş gayesi var mı? 
 • Dharma görüşü, insanlığın varoluşu için bize ne mesaj veriyor?
 • Bhagavad Gita’nın Dharma vurgusu nasıldı?
 • Dharma çemberi, kişisel ve toplumsal anlamda tarihin tekerrür etmesini nasıl açıklıyor?
 • Hayatımızdaki seçimler, dharma’mızı görmemizi sağlayabilir mi?
 • Dharma her birimiz için belirlenmiş midir yoksa seçimlerimizle mi yaratılır?


2. Seminer: Hint Felsefesi – Karma

 • Karma nedir?
 • Samskara – Samsara – Phala – Vasana gibi kavramlar ne anlatıyor?
 • Neden hep benzer kazalar ve sorunlar bizi buluyor?
 • Hellinger’in ‘Kara Koyun’ kavramı ışığında aile karması nasıl çözülür?
 • Upanişad’ların Karma öğretisi nasıldı?
 • Reenkarnasyon, Mitler ve Karma hakkında G.Jung ve Joseph Campbell ne diyor?
 • Ölüm miti ve ölümlülüğe dair görüşler.

3. Seminer: Hint Felsefesi – Buddha

 • Hangi Buddha gerçek?
 • Siddhartha’nın öyküsüne sosyo-politik ve sosyo-dini yaklaşımlar.
 • Erken Buddhist sanatın izlerinin, modern toplumların Buddha’yı konumlandırma biçimlerine etkisi.
 • Buddha’nın anikonografik varlığı, nasıl bugünkü en popüler figüre dönüştü?
 • Buddhism hakkında detaylı bilgiler.
 • İsa’dan önce ve İsa’dan sonra, Hint kültüründeki Grek etkisi.

4. Seminer: Hint Felsefesi – Yoga Tarihi

 • Vedik ve Shramanik kökleriyle, Hint bilgi ve inisiyasyon sistemi.
 • Okullar dönemindeki felsefi görüş ayrılıkları nelerdi?
 • Patanjali ve Sutralar dönemi.
 • Ortaçağ gelenekleri ve Yoga’nın radikal kimlik değişimi.
 • Modern döneme geçişin önemli figürleri kimlerdi?
 • Yoga bugün stüdyolarda uygulanan haline nasıl geldi?

5. Seminer: Anatomi – Polivagal Teori, Rezilyans ve Regülasyon

 • Cranial Sinirlerden olan Vagus’un anatomisi.
 • S.Porges’in nörosepsiyon kavramı ve Vagus’un operatif/inoperatif katkısı.
 • Vagal Tonu artıran ve azaltan olgular nelerdir?
 • Polipagal teori ve gelişen yeni yaklaşımlar: Fawn Tepkisi nedir, neden bu kadar yaygın?
 • Yetenekli Çocuğun Dramı kitabının yazarı Allice Miller’ın eleştirel incelemesi.
 • Hibrit regülasyon modeller ve sempatetik-parasempatetik bileşenleri nelerdir?
 • Psikolojik ve Fizyolojik Rezilyans nedir, nasıl geliştirilir?


6. Seminer: Anatomi – Bipedal Postüre geçiş

 • İnsan ve insansı türler iki ayaklı postürel düzenlemeye nasıl geçti?
 • Önemli evrim teorisyenlerinin, biyomekanik ve morfolojik değişimler hakkındaki görüşleri.
 • Kadın ve erkek pelvislerinin bipedal postüre adaptasyonu nasıl oldu?
 • Lordozik segment herniasyonlarının (fıtık) neden çok yaygın?
 • Evrim hala devam ediyor ve modern Yoga buna nasıl yön veriyor?


7. Seminer: Anatomi – Solunum Fizyolojisinde Modern Yaklaşımlar

 • Pulmoner ve metabolik solunum hakkında bilgiler.
 • Diyaframatik nefes nedir? Yoga pozları ile birlikte önerilen nefes biçimleri ve solunum sistemine
 • olumlu/olumsuz etkileri.
 • Metabolik ihtiyaçlardan fazla solunum yapmak hayatlarımızda nelere sebep oluyor?
 • Kronik ağrılar, dikkat sorunları, anksiyetik bozukluklar vs. ile solunum ritmimiz arasında nasıl bir bağlantı var?


8. Seminer: Anatomi – Hareket Bozuklukları ve Nöromasküler Telafi Mekanizmaları

 • Hareketimizi kısıtlayan veya özgürleştiren şey temelde nedir?
 • ilkel hayatta kalma stratejilerimiz farkında olmadan postürümüze dönüşüyor olabilir mi?
 • Gece çene, diş sıkmak neden bu kadar yaygın ve bunun günlük postürümüzle bağlantısı nedir?
 • Hangi postürel model bizi tanımlıyor ve neleri fazla veya az yapmak başıma iş açabilir?
 • Telafi sistemi (compensation) nedir, nasıl gelişir ve yaygın telafi modelleri nelerdir?
 • Boyun ağrımla ayaklarımın ne alakası var?


9. Seminer: Anatomi – Stres Kaynaklı Nöromasküler Refleksler

 • Genel Adaptif Sendrom nedir, bugün bedenimde yaşadığım sorunları anlamamı nasıl kolaylaştırır?
 • Ön, arka, derin ve yüzey katmanlarında çalışan farklı nöromasküler refleksler nelerdir?
 • Kişiliğimiz, yaşamı ele alma ve yürütme biçimlerimiz bedenlerimizi nasıl etkiliyor?
 • Trauma refleks patolojileri nelerdir, omurga düzeyinde ne tür biyomekanik fonksiyon bozuklukları oluşur?
 • Kronik kas gerginlikleri ile çalışırken farklı somatik yaklaşımlar tercih etmek ne ölçüde fark yaratıyor?
 • Neye göre seçmeliyiz?
 • Moshe Feldenkrais ve Thomas Hanna’nın görüşleri ile..


10. Seminer: Anatomi – Omurga Mekanikleri

 • Yoga ve benzeri disiplinlerde fiziksel hareketler sırasında karşılaşılan kısıtlanmalara nasıl yaklaşmalıyız?
 • Omurga hareketliliğini sağlayan dokuları ve işlevlerini anlamanın daha basit bir yolu var mı?
 • Biyomekanik modeller ve viscerosomatik refleks mekanizmaları.
 • Yoga veya Pilates ile mevcut sorunlarımızı körüklemeden önce, bilinçli bir uygulama yapabilmek için
 • neleri bilmeliyiz?
 • Omurgayı, anatomik bileşenleri ve işlevleriyle daha profesyonel düzeyde tanımak, bedensel hareket
 • teknisyenlerine neler kazandırır?

Çağ Gürl

Çağ Gürle seminer kayıtları kütüphanemizden kaldırılmıştır. Diğer kayıtlı içerikleri izlemek için seminerler sayfamızı ziyaret edebilirsin. Hapaka.com‘da yeniden Çağ Gürle ve diğer rehberlerimizle gerçekleşecek online canlı etkinliklerden haberdar olmak için e-posta bültenimize üye olabilirsin.
Hapaka, hayatın için başucu rehberin.

Felsefe & Anatomi Seminerleri