Ayurveda’nın Yaşam Modeli – Hayat ve İnsan

Sen + Ayurveda = Bütünsel Sağlık

Sanskrit dilinde Ayu yaşam, veda bilim/bilgi anlamına geliyor. Yaşam Bilgisi diyebileceğimiz Ayurveda 5000 yıldan daha eski ve Hindistan’ın Vedik kültüründen gelen, dünyanın en eski doğal şifa sistemlerinden biri.

Her kişinin özgün yapısına saygı duyarak kendi dengeli sağlık durumunu bulmasına ve sürdürmesine yardımcı olan bir sistem.

Bu buluşma, Ayurveda felsefesi ve temel prensipleri üzerine
bir sohbet ve sonraki seminerler için bir temel oluşturma niteliğinde. Ayurveda kişisel farklılıkları gözeterek, her bireyin sağlıklı ve tatminli bir yaşam kurabilmesine odaklanmış bir yaşam bilgileri sistemi. En güzel tarafı ise, yaşamımızda küçük değişiklikler yaparak veya yaşamımıza küçük alışkanlıklar ekleyerek Ayurveda’nın önerilerini deneyimleyebilmek mümkün.

Üzerinden geçeceğimiz konular başlıca şöyle:

  • Ayurveda nedir ve bizim coğrafyamızda / kültürümüzde uygulanabilir mi?
  • Ayurveda’nın sağlık ve hastalık anlayışı
  • Ayurveda’ya göre sağlıklı, uzun bir yaşamın 3 ayağı
  • Ayurveda’ya göre temel yaşam prensipleri
  • Ayurveda lensi: Benzer benzeri artırır, zıt prensipler dengeler
  • Ayurveda’ya göre günlük ritüeller, mevsimsel döngüler için ipuçları
  • Ayurveda’ya göre yaz mevsimine genel bakış ve birkaç ipucu

3 farklı tema ve buluşmadan oluşan
Kadim Yaşam Bilgisi: Ayurveda Seminer Dizisi sayfasını,
diğer buluşma detayları için ziyaret edebilirsin.

Seminer dizisindeki her bir buluşma içeriği birbirinden bağımsızdır. Seminer dizisindeki buluşmalara ayrı ayrı katılınabilir.
Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, Hapaka Arşiv sayfasında Canlı Buluşmaların kayıtlarına erişebilirler.

Fatma Özdemir Canverdi

Ayurveda’nın Yaşam Modeli – Hayat ve İnsan