Anneler Gününe Özel Masal & Sanat Atölyesi

Selin Akoğlu rehberliğinde 8 Mayıs Pazar akşamı, anneler gününe özel masal ve sanat atölyesi ile bir araya geliyoruz. Clarissa P. Estes’in ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ kitabında yer alan Bilge Vasilisa masalının gösterdiği anne arketipi imgelerinden yola çıkarak psişemizde yer bulan bu şahsına münhasır masal kahramanlarını
sanat aracılığıyla ele alacağız.

Hepimizin içinde bir anne var. Peki sadece 1 tane mi?

Ünlü ruh bilimci Carl Gustav Jung’un ortaya attığı kolektif bilinç dışı kavramı, psişe araştırmalarına merak salmış tüm alanlar için yeni kapılar açtı. Her birimizin psişesinde yer bulan arketipler de işte bu kolektif alanda var olan şablonlardır. Feminen arketipin bir kolu olan anne arketipinin de masallarda karşımıza çıkan farklı farklı kolektif görünümleri, diğer bir deyişle arketip imgeleri mevcuttur.

Bu masal ve sanat atölyesinde; içimizdeki saf kız, fazla iyi anne, üvey anne ve cadı anne arketiplerine kısacık bir bakış atmak üzere buluşuyoruz.

Atölyenin amacı;

  • Masaldaki fazla iyi anne, üvey anne ve cadı anne arketipleriyle karşılaşmak suretiyle kendi anneliğimize veya aldığımız anneliğe dair bu kolektif güçlerin penceresinden içimize bir bakış atmak.
  • İçimizdeki bu farklı yönleri fark etmek ve sanat aracılığıyla dışa vurmak. Beden vasıtasıyla psişemize temas etmek.
Anneliğe ve anneliğimize dair zamanın ve mekanın ötesinde kişisel ve toplumsal farkındalık kazanmak, eğlenceli vakit geçirmek, hareket etmek, masalların iyileştirici gücü sayesinde daha iyi hissetmek isteyen; anne / kız evlat olan veya anneliğe dair deneyimlerine eğlenceli bir yerden temas etmek isteyen tüm yetişkin kadınları bu özel buluşmaya bekliyoruz.

Buluşmanın sadece masal kısmı kayda alınacaktır.
Doğaçlamaya yönelik bir alan açılacağından kişilerin rahatlığı ve mahremiyetini gözetmek adına diğer bölümlerinde kayıt durdurulacaktır.

Anneler Gününe Özel Masal & Sanat Atölyesi