Yin Yoga ve Mikro Asanalar | Alt Beden (bacaklar ve kasıklar)

“Yin Yoga ve Mikro Asanalar” atölyeler dizisinde hareketler ufak, sade, yavaş ve nettir. Fiziksel bedenimize ve zihnimize dokunmamızı sağlarlar. Nefes & Zazen meditasyonlarında olduğu gibi dikkat ve odağı tamamen daraltarak, tek bir alanda toplama özelliğine sahiptirler. Alt Beden ve Yin Yoga hareketlerden sonra gelen dinleme bölümünde daraltılmış dikkatin otomatik olarak tüm bedene yayılmasıyla derinden gelen, güçlü ve geniş bir farkındalık oluşur.

Mikro asanalar çalışması sırasında, yin ve restoratif yoga, günümüzün çağdaş somatik hareket tekniklerinden Feldenkrais, Alexander, Cranio-Sacral, Skinner Release gibi bedeni tüme varım yoluyla kavrayan birçok teknik bir arada kullanılır.  Bazı görselleme/imgeleme çalışmaları, insanı bedendeki kimi kemik ve organ sıvılarıyla meditatif bir çalışmaya götürür.

Yin yoga ve mikro asanalar; bedendeki derin duyum dünyasına açılan kapılardır. İnterosepsiyon ve propriosepsiyon kavramlarıyla çalışır. Hareketin ne olması gerektiğine karşı bu pratik, hareket etmekten zevk almaya dayanır. Beden tek bir bütündür. Parçalar birbirinden ayrıştırılamaz. Parça üzerinde çalışmak, bütünü etkiler. Yavaşlığı ve gözlemi ön plana çıkaran bu pratiğin meditatif, tanıklık etme hali, “terapötik” bir deneyim sunma fırsatı sunar.

Katılımcılar bu atölye dizisinden ne fayda sağlayacak?

  • Kaslarda gevşeme, aşırı gerginlikten kurtulma ve sıkışık kaslarda çözülme
  • Eforsuz ve kolay bir biçimde beden stresini azaltma
  • Tüm beden içinde akışkanlık, yumuşama
  • Katılımcının kendi beden-imgesinde genişleme
  • Zihinsel ve ruhsal açıdan duru bir sessizlik ve sakinlik hali
  • Bedeni parçalardan oluşan bir yapı olarak değil de, tek bir yapı olarak idrak etme

 Katılım için yoga tecrübesine gerek yoktur. Gevşemek, genişlemek, yogayı dahil eden bir yerden psikosomatik alanda kendisiyle çalışmak, duyum dünyasını tecrübe etmek isteyen herkese açıktır.

     Bu atölye, bedenin farklı bölümlerine yoğunlaşarak toplam 4 bölümden oluşacaktır :

  • Psoası Gevşetme / 14 Mart 2021, Pazar, 14:00 -14:40
  • Alt Beden (bacaklar ve kasıklar) / 21 Mart 2021, Pazar, 14:00 -14:40
  • Omurga Bütünlüğü / 28 Mart 2021, Pazar, 14:00 -14:40
  • Üst beden (omuzlar ve üst sırt) / 4 Nisan 2021, Pazar, 14:00 -14:40

Can Bora

Yin Yoga ve Mikro Asanalar | Alt Beden (bacaklar ve kasıklar)