Nedir Şu Travma?

Bu seminerde; travmanın ne olduğunu, travma prevalansını (yaygınlığı) ve bir halk sağlığı olgusu olarak toplumda yarattığı zorlayıcı yaşantıları yaşamın içinden örneklerle rehberimiz Ece Türkmut Dere’den dinleyeceğiz.

Travma; son yıllarda çok konuştuğumuz bir konu ancak yine de bu olgu ile ilgili bazı kafa karışıklıkları var. Bu seminerin amacı; hem tanımlar – terimler ve kavrayıştaki yanlış anlamaları gidermek hem de son derece yaygın olan travma olgusuna biraz daha ulaşılabilir, anlaşılır ve yaşamın içinden bir bakış geliştirmek.

Seminerin Kazanımları:

 • Travma olgusu ile ilgili kavram ve anlam karışıklarını açıklamak
 • Travma – travmatik yaşantı ve travma bozuklukları arasındaki farkları anlamak,
 • Travmanın yaygınlığı, kişisel ve toplumsal yaşamdaki etkileri üzerinde durarak daha derinden bir anlayış kazanmak.
 • Bu bağlamda tepkisellik ya da yargıdan, daha şefkatli bir bakış açısı sağlamaya çalışmak.

Seminerin Konu başlıkları:

 • Travma Nedir?
 • Deneyim hangi durumda “travmatik” olur?
 • Güvende hissetmek ve travma
 • Hareketsizlik ve travma ilişkisi
 • Edilgenlik ve travma
 • Bağların kopması
 • Öz düzenleme ve birlikte düzenleme
 • Ses ve Ritim
 • Interosepsiyon

“Travma” olgusunu merak eden, bu konuda bilgilenmek ya da bilgi tazelemek isteyen herkesi bu seminere bekliyoruz.

Nedir Şu Travma?