Didem Uycan Yılmaz

İlk kez 2010 yılında yogaya başlayan Didem Uycan Yılmaz yıllar içinde hatha, vinyasa, ashtanga gibi farklı yoga tarzlarını deneyimledikten sonra 2016 yılında katıldığı 200 saatlik Berivan Aslan Sungur – Yin Yoga Temel Eğitimi’nde Berivan Aslan Sungur’un yogayı hayatın içine taşıma bakış açısından çok etkilenmiştir ve bu alanda eğitimini devam ettirmeye karar vermiştir. Berivan Aslan Sungur’un farklı eğitimlerine katılmış ve kendisi ile 500 saatlik bir eğitim sürecini tamamlamıştır. Berivan Aslan Sungur’un çeşitli eğitimlerinde 4 sene boyunca asistanlık yapmış ve 2021 yılından beri de kendisinin yin yoga ve Tao Vinyasa alanındaki eğitimlerinde yardımcı eğitmen olarak görev almaktadır.

Temel Tao Vinyasa serileri ile 2016 yılında Berivan Aslan Sungur’un Temel Yin Yoga eğitiminde tanışmış ve 2019 yılında da yine kendisinin açtığı Tao Vinyasa Uzmanlaşma Eğitimi’ne katılarak yeni serileri öğrenmiştir. O tarihten itibaren farklı mecralarda aktif olarak Tao Vinyasa dersleri vermektedir.

Ayrıca Nilüfer Devecigil ve Berivan Aslan Sungur’dan Tam İnsan Olmanın Psikolojisi eğitimini ve bunun yanı sıra Somatik Deneyimleme Giriş Semineri’ni almıştır. Edindiği sinir sistemi bilgilerini verdiği yoga derslerine dahil etmektedir. Derslerinde katılımcılara kendi iç seslerini  fark etmeye davet eden, beden farklılıklarını gözeten ve şefkatli bir alan açmaktadır.

Güney Amerika Şamanizmi konusu ile de ilgilenmekte olan Didem, bu alanda 2019 yılından beri Peru’daki İnka Şamanizmi’nin doğal mirasçıları olan Apaza ailesinin çeşitli üyeleri ile Alberto Villoldo’dan İnka Şamanizmi ve enerji bedeni üzerine eğitimler almaktadır.

Farklı disiplinlerden edindiği bilgileri yoga ile harmanlayarak temas ettiği kişilere aktarmak niyetiyle çalışmalar yapmaktadır.

 

Didem Uycan Yılmaz Pratikleri

Didem Uycan Yılmaz Seminerleri