Ergen Çocuklarımızı Anlama Kılavuzu

Psikolog Dr. Gizem Toska rehberliğindeki bu seminerde; ergen çocuklarımınızın deneyimini psikobiyolojik bir açıdan inceleyecek ve bu bilgiler ışığında onlarla iletişimimizi ve ilişkimizi nasıl güçlendirebileceğimize dair fikirler paylaşacağız.

Günlük hayatta ergen çocuklarımızla ilişkimizi güçlendirmek adına yapabileceğimiz sinir sistemimizi destekleyen, beden – duyumsama odaklı çalışmaları tanıyacağımız bu seminerde; ergenlerle ilişkilenme ve çatışma süreçlerinde  sinir sistemimizi gözeterek yön/yöntem değiştirme becerilerimizi güçlendireceğiz. Katılımcılar hem ergenliği psikobiyolojik açıdan anlayacak, hem de bu anlayışın sunduğu ergenle ilişkilenme sürecini destekleyecek davranışlara dair bilgi edinecekler.

Ergen çocuklarımızla etki alanımızı ve ilişkimizi güçlendirmek için yapabileceklerimizi konuşacağımız bu seminere; ergen çocuklarını daha iyi anlamak, özellikle de ergen çocuklarıyla yaşadığı çatışmaları, zorlukları dönüştürmek isteyen tüm yetişkinleri davet ediyoruz.


Ergen Çocuklarımızı Anlama Kılavuzu