ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1 – HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

PUSULA GÖRSEL VE DİJİTAL PLATFORM LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0733091874900001
Adres: REŞİTPAŞA MAH. EMİRGAN SK. FIRSATLAR APT. NO:16 A SARIYER/İSTANBUL
Telefon                 :  _____________
Fax                        : ______________
E-Posta Adresi     : ______________

2- KONU

2.1 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve bedeli belirtilen hizmetlerin (“Hizmet(ler)”) satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tüketicilerin bilgilendirilmesidir.

2.2 ALICI bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, HİZMET SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dâhil bedeli, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3 – SATIŞA KONU HİZMETLER

3.1 Satış’a konu Hizmet’in; adı, türü, , modeli aşağıda belirtildiği şekildedir.

[………………………….……..]

HİZMET
ADI
TÜRÜ
MODELİ

4 – HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

Teslimat Bilgileri
Alıcı Adresi: Müşteri tarafından paylaşılacaktır.
Alıcı Kişi: Müşteri
Fatura Adresi: Müşteri tarafından paylaşılacaktır.

4.1 Satışa konu Hizmetlerin fiziksel olarak teslimatı söz konusu değildir. ALICI tarafından satın alım işleminin gerçekleştirilmesi ile birlikte ALICI Hizmet kapsamından yararlanmaya başlayabilecektir.

5 – HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Hizmet Bedeli

Vergiler, Ek Masraflar vb. Masraflar Hariç Toplam Aylık Hizmet Bedeli: ______________
Vergiler, Ek Masraflar vb. Masraflar Tutarı: ______________
Vergiler, Ek Masraflar vb. Masraflar Dahil Toplam Bedeli: ______________
Ödeme Şekli ve Planı: [(Mavi/Yeşil/Mor) Üyelik kapsamında kredi kartı aylık _____ TL]

5.1 Hizmetler’in bedeli, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan bedeldir. HİZMET SAĞLAYICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış bedeline yansıtılır.

5.2 ALICI, üyeliğini oluşturması ile birlikte seçmiş olduğu ödeme yöntemi suretiyle aylık olarak veya Taraflar’ın belirlemiş oldukları periyotlarda Hizmet bedelini ödeyecektir.

6 – CAYMA HAKKI

6.1 Hapaka tarafından sunulan Hizmetler’in yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması dolayısıyla, ilgili mevzuat ve Taraflar arasındaki ilişki kapsamında ALICI’nın herhangi bir sorumluluk söz konusu olmaksızın cayma hakkı bulunmamaktadır.

7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

7.1 İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri; belirtilen değer üzerindeki uyuşmazlıklar için ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.2 ALICI, hizmetler ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini HİZMET SAĞLAYICI’nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından veya sitede belirtilen diğer kanallardan ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirebilir.

Müşteri Hizmetleri

E-posta : ____________________________
Telefon : ____________________________