İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ) BAŞVURU FORMU

Aşağıda yer alan İlgili Kişi (Veri Sahibi) Başvuru Formu (“Başvuru Formu”), kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde belirtilen haklarını kullanırken yararlanmaları amacıyla oluşturulmuştur. Yukarıda, hakların kullanımına ilişkin özet şema yer almaktadır. 

Başvurunuzu aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile Şirketimize iletmeniz durumunda, başvurunuzu en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Bu durumda sizden talep edilebilecek ücret hakkında sizi bilgilendiriyor olacağız. 

Doldurduğunuz bu formu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza, noter kanalı ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzun iletilebileceği İrtibat Kişisi ve Şirket adresine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. İrtibat Kişisi E-Posta Adresi: [____________________________________]

Şirket Unvanı ve Adresi: Pusula Görsel ve Dijital Platform Limited ŞirketiReşitpaşa Mah. Emirhan Sk. Fırsatlar Apt. No: 16 A Sarıyer/İstanbul

Başvurunuzu e-posta ile iletmeyi seçmeniz halinde,  e-posta konusunu “Veri Sahibi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuru formunda yıldız işareti (“*”) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

1 – Başvuruda Bulunan Kişi 

Lütfen kimin adına başvuruda bulunuyorsanız aşağıda en sağ sütundaki kısmı işaretleyiniz. 

Kişisel veri sahibi olarak başvuruda bulunmak istiyorum. (Lütfen yalnızca kendi kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.)
Başkası adına başvuruda bulunmak istiyorum. (Lütfen veri sahibi kimliğine ve kendi kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.)

2 – Kişisel Veri Sahibine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ile İlişkiniz:
☐ Müşteri ☐ Çalışan Adayı ☐ Çalışan ☐ İş Ortağı Çalışanı
☐ Diğer: _____________________
Ad-Soyadı*:
Doğum Tarihi:
Telefon Numarası*:
E-Posta Adresi*:
Fax Numarası:
Adres* (Yerleşim Yeri veya İş Adresi):
Kimlik Tespit Edici Belge:
Kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edebilmemiz için nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi kimlik tespit edici belgelerden birinin kopyasının başvuru formu ekine eklenmesi gerekmektedir. Lütfen başvuru ekinde yer alan belgeyi bu kısımda belirtiniz

3 – Kullanılmak İstenen Hak/Haklar

Lütfen kullanmak istediğiniz hak/haklarınıza ilişkin kutucukları işaretleyiniz.

☐ 1.  Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

☐ 2.  Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

☐ 3.  Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.,

☐ 4.  Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

☐ 5.  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

☐ 6.  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

☐ 7.  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

☐ 8.  Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya anonimleştirilmesi istiyorum.

☐ 9.  Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep ediyorum.

☐ 10.  Kişisel verilerimin işlenmesi için vermiş olduğum rızayı geri almak istiyorum.

 

4 – Talep Hakkında Açıklamalar

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

5 – Başvuru Ekine Eklenen Belgeler

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

6 – Başvurunuzu Yanıtlama Yöntemi

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz. 

☐ Yukarıda belirtilmiş olan adrese posta yoluyla yanıt verilmesini istiyorum.

☐ Yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresi üzerinden yanıtın tarafıma ulaştırılmasını istiyorum. 

 

7 – Başvuru Sahibi Beyanı 

Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımı kullanmak amacıyla Şirketinize ileteceğim taleplerime ilişkin olarak, 

  • Başvuru formunun şartlarını okuduğumu, anladığımı ve bu başvuruda verilen bilgilerin tarafıma ve/veya başvurduğum kişiye ait olduğunu onaylıyorum. 
  • Başvuruma ilişkin talebimin yerine getirilebilmesi ve kimliğimin doğrulanabilmesi için daha ayrıntılı bilgi gerekli olabileceğini, bu hallerde Şirketinize ek evrak ve belge sunmam gerekebileceğini biliyorum.
 

Veri Sahibi,

İsim-Soyisim:

Tarih:

İmza:

Başkası Adına Başvuruda Bulunan,

İsim-Soyisim:

Tarih:

İmza:

Veri Sahibi ile İlişki:
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi: