Enneagram Nedir?

Enneagram, kişilik tiplerinin belirlenmesi ve anlaşılması için kullanılan bir modeldir. Enneagram kelimesi Yunanca “dokuz köşeli” anlamına gelir ve dokuz farklı kişilik tipini tanımlamak için kullanılır. Her bir kişilik tipi, kişinin düşünce, hissetme ve davranış şekillerini belirleyen temel motivasyon ve kaygılarla ilişkilidir.

Enneagram modeli, birçok farklı kültür ve gelenekten gelen öğretilerden etkilenmiştir. Modern Enneagram ise 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır ve birçok psikolog, terapist ve kişisel gelişim uzmanı tarafından kullanılmaktadır.

Enneagram, her bir kişilik tipinin zayıf yönleri ve güçlü yönleri hakkında derin bir anlayış sağlar. Kendi kişilik tipimizi tanımak, duygusal ve davranışsal örüntülerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, farklı kişilik tipleri arasındaki farklılıkları anlamak, diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmamıza ve ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı olabilir.

Enneagram modeli, kişisel gelişim ve bireysel terapi gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Ayrıca, liderlik, eğitim ve takım çalışması gibi konularda da kullanılabilir.

Enneagram Kişilik Tipleri

Enneagram, kişilik tiplerini 9 ayrı kategoriye ayıran bir modeldir. Her bir tip, belirli özellikleri, davranışları ve düşünce kalıplarını içerir. İşte Enneagram’ın 9 kişilik tipi:

Perfeksiyonist: Kendini ve diğerlerini mükemmeliyetçi standartlara uymaya zorlar, dürüst, sorumlu ve yapıcıdırlar.

Yardımsever: Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlıdırlar, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar ve takdir edilmeyi beklerler.

Başarı odaklı: Başarıya odaklı, çalışkan, hırslı, kendine güvenen ve takdir edilmek isteyen kişilerdir.

Sanatçı: Kendilerini özgün ve yaratıcı yollarla ifade etmek isteyen duyarlı, romantik ve dramatik kişilerdir.

Gözlemci: Duygusal olarak uzak, bağımsız ve bilgi meraklısıdırlar, başkalarından uzaklaşırlar ve çevrelerindeki dünyayı gözlemlemeye odaklanırlar.

Güven arayışı: Güvende hissetmek ve doğru kararları almak için diğerlerine danışma ve rehberlik arayan kişilerdir, endişeli ve tedbirli olabilirler.

Maceraperest: Yeni deneyimler arayan, heyecan verici fikirlere açık, spontan ve seyahat etmeyi seven kişilerdir.

Lider: Kendine güvenen, kararlı ve kendine özgüveni yüksek kişilerdir, güçlü ve kararlı bir liderlik tarzı sergilerler.

Uyumlu: Uyumlu, esnek ve barışçıl kişilerdir, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için çabalarlar ve çatışmalardan kaçınırlar.

Bu kişilik tipleri Enneagram modelinin temelini oluşturur. Her kişilik tipi kendi alt tipleri ve özellikleri ile daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanabilir.