Çocuk Psikolojisi Nedir?

Çocuklar ebeveynlerin olduğu kadar toplum içinde en önem verilen varlıklarımız arasında ilk sırada yer alır. Çocuklarının doğdukları andan itibaren bir yetişkin oluncaya kadar geçen süredeki gelişimleri ebeveynler açısından son derece önemlidir. Çocuklar dünyayı keşfederken, siz de ebeveynleri olarak bu keşifte onlara rehberlik edersiniz. Üstelik çocukların kendilerine ait dünyalarını da tanıma fırsatını ebeveyn olarak bulabilirsiniz.  Ancak bunu yaparken ebeveyn olarak en çok sorulan sorulardan biri çocuk psikolojisi nedir? Sorusudur. Ebeveynler böylelikle çocuklarına daha kolay rehberlik edebilir. 

Çocuk Psikolojisi Nedir? Çocuk Psikolojisi Neden Önemlidir?

 Çocuk sahibi olmak mucizevi bir durumdur ve birçoğumuz için en çok arzu edilen şeylerden birisidir. Çocuğunuzu doğumundan yetişkinliğe geçene kadar ilerleyen gelişim aşamaları son derece önemlidir. Bir ebeveyn için çocuğunun gelişimini izlemek ve bu esnada çocuklarını tanıma fırsatını elde etmek tam bir ödül sayılabilir. Çocukların dünyayı keşfetmeleri ve yeni beceriler kazanmaları ve doğal olarak bu becerileri öğretmek de ebeveynlerin görevidir.  Üstelik çocukların karşılaşacağı büyük ve yeni duyguları ve değişiklikleri onlara rehberlik ederek öğretmek ebeveyn olmanın bir parçası olsa da bu durum ebeveynler için çok da kolay olmayabilir. Çocuk psikolojisi nedir? Sorusunun en yalın cevabı bilinçaltı ve bilinçli çocukluk gelişiminin incelenmesi olarak verilebilir.  Çocuk psikolojisi sayesinde çocuğunuzla, çocuğunuzun dünya ile ve en önemlisi sizinle ve kendisiyle nasıl bir etkileşime girdiğini gözlemleyebilirsiniz. Çocuğunuzun gelişimi doğumdan yetişkinliğe kadar geçen gelişim aşamalarını çevresel, genetik ve kültürel faktörlerin tümü etkiler. Hatta bu faktörler çocuğun gelişiminin bir aşamadan diğerini ne kadar hızlı ilerlediğini de etkileme gücüne sahiptir. Çocuk psikolojisi çocuğunuzun büyüdükçe zihinsel, fiziksel, bilişsel ve duygusal sağlığı hakkında değerli bilgiler edinmenize katkı sağlar. 

Çocuk Psikolojisi Neden Önemlidir?

Ebeveyn olmak sizin için daha yeni bir yaşam tarzı iken bir de çocuğunuzun gelişimini izlemek sizin için en güzel ve büyük ödüllerden biri olabilir. Çocuğunuzun gelişmesinde rehberlik etmek bir yana çocuğunuzun duygularını analiz etmeniz gerekebilir. Çünkü çocuklar için duygularını anlamak yeterince zorken yaşadıklarını anlatmak bile çok zorlayıcı olabilir. Bu noktada devreye çocuk psikolojisi girer. Hepimiz çocuğumuzun sağlıklı bir biçimde gelişmesini isteriz ancak çocuğunuzun davranışının normal bir gelişim aşaması mı yoksa bir anormallik belirtisi mi olduğu her zaman açıkça belli olmaz. İşte bu durumda çocuk psikologları aradaki farkı anlamanızı sağlar. Ayrıca çocuğunuzun normal ya da anormal psikolojik kalıplarını anlamak ve sizin çocuğunuzla iletişim kurmanızın en iyi yollarını ve nasıl bağlantı kuracağınızı yine çocuk psikologları ve çocuk psikolojisi sayesinde öğrenebilirsiniz. Çocuk psikolojisi neden önemlidir? diye düşünenler için çocuğunuzun duygularını yönetebilir, duyguları ile başa çıkma mekanizmalarını öğretebilir ve çocuğunuzun gelişim aşamalarında ilerleyerek gelişip dünyayı keşfetmelerine çocuk psikolojisi ve çocuk psikologları katkı sağlayabilir. Çocuk psikolojisi hakkında biraz da olsa bilgi edinmeniz çocuğunuzda yolunda gitmeyen bir durum varsa bunları fark etmenizi mümkün kılar. Çocuk psikologları ve çocuk psikolojisi sayesinde anormal davranışlar, öğrenme sorunları, hiperaktivite ve kaygı gibi yaygın davranışsal sorunları tespit edebilir, varsa erken çocukluk travmalarını çözmenize de yardımcı olabilir. Bununla beraber çocuğunuzda gözlemlediğiniz gelişimsel gecikmeleri ya da otizm gibi hastalıkları teşhis etmeye de yardımcı olabilir.

Çocuk Psikolojisinin Etkileşim Alanları

Çocuk psikolojisi, çocukların gelişiminde birkaç ana gelişim alanının etkileşimleri çalışma konuları içinde yer alır. 

  • Fiziksel Gelişim:  Çocuğunuzdaki fiziksel gelişimi öngörebilir kolaylıkla değişiklikleri fark edebileceğiniz olaylar dizisidir.  Çocuk psikolojisi, fiziksel gelişimin normal seyrinde gelişip gelişmediğini ve fiziksel gelişmelerde çok büyük gecikmeler yaşanıp yaşanmadığını inceler. Ayrıca erken ele alınabilecek diğer temel fiziksel gelişim sorunlarını ortaya çıkarabilir.
  • Bilişsel Gelişim:  Tıptaki yeni gelişmeler ile beraber yeni doğan bebeklerin bile çevrelerinin farkında oldukları ve çevre ile ilgili oldukları biliniyor. Bilişsel gelişim bir çocuğun entelektüel öğrenme ve düşünce süreçleri olarak tanımlanır. Çevrelerinde olup biteni gözlemleme, hafıza, karar verme, problem çözme, hayal gücünü kullanma gibi faktörlerin yanı sıra çocuğun temel kavramayı nasıl kullandığını içerir. Bilişsel gelişim bir çocuğun genetiğinden ve çevresinden etkilenir.
  • Duygusal Gelişim: Duyguları uygun şekilde düzenleyip ifade etmeyi öğrenmek yetişkinler için bile yeterince zorken çocuklar için daha da zordur. Çocuğun duygularını nasıl hissettiğini, anladığını ve nasıl ifade ettiğini duygusal gelişimle anlaşılabilir.  Duygusal ve sosyal gelişim birbirleri ile içiçe geçmiştir. Çocuğunuzun diğer insanlarla nasıl etkileşim kurduğunu duyguları doğrudan etkiler. 

Çocuk psikolojisi ve çocuk psikologları sayesinde çocuğunuzun mental, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde onlara rehberlik etmeniz konusunda işiniz bir hayli kolaylaşabilir. Çocuk psikolojisi hakkında temel bilgilere sahip olmak çocuğunuzun gelişmesine olumlu katkı sağlayan unsurlardan birisi olarak çocuğunuzun gelişim sürecinin keyfini çıkartmanıza yardımcı olabilir.