Yeliz Utku

Yeliz yogayla erken yaşta tanışsa da düzenli bir yoga pratiğine 2005 senesinde New York’ta doktora çalışmaları sırasında başladı. Spiritüel bir pratiğin eksikliğini derinden hissettiği bu dö-nemde Jivamukti Yoga’yı keşfetti. Yoga asanalarını ve felsefesini hayatına soktukça hissettiği eksi-kliğin yavaş yavaş kaybolmaya başladığını görünce bunu başkalarına da ulaştırabilmek için yoga hocası olmaya karar verdi. New York’ta sadece eğitim bursuyla geçinen bir doktora öğrencisi olarak yoga yapmak ve eğitimini almak için gündüzleri akademik çalışmasını yürütürken akşamları yoga stüdyosunda alışıp ne iş varsa yaptı: mat temizledi, telefon cevapladı, kafede vegan yemekler yaptı, bulaşık yıkadı. 2007 yılında hocaları Sharon Gannon ve David Life’tan Jivamukti Yoga 300 saat temel eğitimini aldı. Ardından bir yıl boyunca usta Jivamukti hocalarından Julie Kirkpatrick ile çıraklık eğitimi yaparak 800 saatlik hocalık sertifikasyonu aldı. Sanskrit hocası Manorama, Bhaga-vad Gita uzmanı Yogeswara (Joshua Greene) ve pek çok usta yoga hocasının verdiği kurs ve eğitimlere katıldı. Hamilelik ve hamilelik sonrası yoga ve çocuk yogası eğitimleri alarak yoganın farklı bedenlere nasıl uyarlandığını araştırdı.

2007 yılında “inandıklarımla yaptıklarım arasındaki uçurumu kapatmazsam kendime saygım kal-maz” diye düşünerek başladığı veganlık serüveni bugün de devam ediyor. Kendini bilgilendirmek için okuduğu bilimsel araştırmalardan etrafındakilerin haberi olmadığını fark edince onlara da an-latmaya başladı. veganyemekler.com blogunu kurup vegan tarif ve vegan beslenme bilgileri paylaşmaya başladı. İkinci hamileliğini de vegan olarak sağlıklı bir şekilde geçirdikten sonra edindiği ve aktardığı bilgilere talep giderek arttı ve talep üzerine vegan beslenme üzerine der-gilere yazılar yazmaya, konuşmalar yapmaya, seminerler, atölyeler ve kurslar vermeye başladı. Temel vegan beslenme bilgilerini aktardığı en kapsamlı eğitimi olan Bilinçli Vegan kursunu yaratıp sunmaya başladı.

Yeliz öğrenmeyi çok sevse de öğrendiklerini paylaşmayı daha da çok seviyor. Halen bir taraftan üniversitede kimya dalında hocalık yaparken bir taraftan da yoga dersleri aracılığıyla yoga bilgisini ve sevgisini paylaşıyor, vegan seminerler ve eğitimler sunuyor.

Yeliz Utku Pratikleri