B. Aylin Alagöz

Entegre Raporlama Derneği Türkiye Genel Sekreteri
Boğaziçi Üniversitesi – Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi

2001 YTÜ Çevre Mühendisliği mezuniyeti sonrası, “Tıbbi Atıkların Yönetimi” konulu yüksek lisans tezi ve “Arıtma Çamurları ve Tarımsal Atıklardan Enerji (Biyogaz) Eldesi” konulu doktora çalışmaları eşliğinde Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde 10 sene öğretim görevlisi olarak çalışmış olan B. Aylin Alagöz; “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görev almakta olduğu “Boğaziçi Üniversitesi – Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD)” bünyesinde belediyeler öncelikli olmak üzere kamu ve özel kuruluşlara yönelik; sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve AB Çevre ve İklim Değişikliği Müktesebatına uyum gibi çevresel konularda ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda projede koordinatör, danışman ve teknik uzman olarak görev almaktadır.

Aynı zamanda, Türkiye Belediyeler Birliği Sıfır Atık Komisyonu Danışma Kurulu Üyesi ve Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Çalışma Grubu Türkiye Temsilcisi olan B. Aylin Alagöz, Mayıs 2021 tarihi itibarı ile Entegre Raporlama Ağı Türkiye (ERTA) Genel Koordinatörlüğü ve Eylül 2021 tarihi itibarı ile ile ERTA Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir.

B. Aylin Alagöz Pratikleri