Ev Etkinlikler Sugata Duygu Akartuna İle Tılsımlı Niyamalar’ın Keşfi Kursu

Sugata Duygu Akartuna İle Tılsımlı Niyamalar’ın Keşfi Kursu

Yoga yolunda yürüyen arayıcı nasıl olmalıdır?
Nasıl davranmalıdır?
Hangi değerlere sahip olmalıdır?
Bu değerler yogiye ne katar?

Yoga felsefesini günlük hayatımıza uygulayarak, kendimizde kalıcı ve olumlu değişimler yaratabiliriz.

Üstad Patañjali Yoga Sūtraları’nda ‘Yama ve Niyamalara’ – arayıcının ahlâk ve etik öğretisine büyük önem veriyor.
Niyamalar, yamalar ile kıyaslandığında, yamaların yoginin çevresi ile ilişkisi, niyamaların ise kendisiyle olan ilişkisi; disiplin ve pratiğinin söz konusu olduğu görülür.
Patañjali, temizlik, hoşnutluk, nefs terbiyesi (öz-disiplin), yazıtları/özünü çalışmak ve Tanrı’ya teslimiyet/adanmışlık olan niyama ilkelerinin herhangi bir olgusunda köklenildiğinde, yoginin bir siddhīye yani tılsımlı bir güce kavuştuğunu duyuruyor.
Niyamaların içerisinde yer alan bu beş kılavuz, hem insan varoluşunun potansiyelini hem de günlük yaşamımızı ustaca yönetebilmek için pragmatik bir rehber gibidir.
Bu kursta, niyamaların geleneksel ve modern yaklaşımlarını inceleyip, ilkelerini pratik ettiğimizde hayatımıza getireceği yenilikleri keşfedeceğiz.

Tarih

10 Şub 2021
Süresi doldu!

Zaman

20:00 - 22:30
Kategori