fbpx
Şu anki durum
Kayıtlı Değilsin
Fiyat
Program Sayfası

Çocuklarda / Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi Seminerleri

 Bu seminer dizisi ile ebeveynlere / bakım verenlere, eğitimcilere, çocuklarla / çocuklar için çalışan yetişkinlere; çocukların cinsel gelişim süreçlerini bilimsel, hak temelli ve etik bir perspektifle desteklemenin yollarıyla ilgili bilgiler ve öneriler sunmayı hedefliyoruz.

Çocukların gelişim sürecinde en önemli konulardan biri de cinsel gelişimdir. Yetişkinler olarak genellikle görmezden geldiğimiz ya da toplumsal kodlar nedeniyle fazla kaygılı, risk odaklı ve sınırlayıcı şekilde yaklaştığımız cinsel gelişim süreci; bedensel, duygusal, zihinsel, sosyal, kültürel… boyutları olan karmaşık bir bütündür. Büyüme-gelişme süreçlerine eşlik ve rehberlik ettiğimiz çocukların cinsel gelişim sürecini sağlıklı şekilde desteklemenin ilk adımı; çocuk ve çocukluk, cinsel gelişim, cinsellik, cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarına yaklaşım biçimlerimizi gözden geçirmek ve bu konuları bütüncül bir perspektifle değerlendirmeye çalışmaktır.

Bu seminerler dizisinin sonunda, katılımcılar çocukların cinsel gelişim sürecini tüm boyutları ile kavramış ve bu süreci sağlıklı, güvenli ve huzurlu şekilde yaşayabilmeleri için onları nasıl destekleyeceğimize dair bilgilenmiş olacaklar.

Bu seminerler dizisi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul çağındaki çocukların ebeveynleri ve konu hakkında bilgilenmek isteyen tüm yetişkinlerin katılımı için uygundur.

Her bir seminer sonunda katılımcılarla; çocuklar, ergenler ve yetişkinler için okumaların ve konu ile ilgili film ve video önerilerinin olduğu bir kaynak listesi paylaşılacaktır.

Çocuklarda / Ergenlerde Cinsel Gelişim Sürecinin Desteklenmesi Seminerleri Dizisi dört buluşmadan oluşmaktadır.

 • Yetişkinlerin, toplumun ve devletin çocuk ve çocukluk algısı
 • Çocuk: hak sahibi bir özne mi, yetişkinin uzantısı mı?
 • Çocuklarla kurduğumuz ilişkilerde kilit taşları: bedensel söz hakkı, onay, onay kültürü, hayır deme hakkı
 • Çocuklara zarar veren algı, dil ve pratiklerimizle yüzleşmek
 • Temel kavramlar: toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolü, toplumsal cinsiyet ifadesi, toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Toplumsal cinsiyet normlarının sosyal inşa süreci: çocuklara nasıl öğretiyoruz?
 • Toplumsal cinsiyet normlarına sığmayan çocuklar
 • LGBTİ+ çocuklara bakım vermek, rehberlik etmek.
 • Yetişkinler için kılavuz: yapılması ve kaçınılması gerekenler
 • Temel kavramlar: cinsellik, cinsel gelişim, cinsel sağlık, kapsamlı cinsellik eğitimi
 • Cinsellik eğitiminin anlamı, önemi ve kazanımları
 • Cinsellik eğitimiyle ilgili mitler ve gerçekler
 • Cinsellik eğitiminin kapsamı, içeriği ve temel ilkeleri
 • Çocuğun/ergenin cinsel gelişim süreci: meraklar, deneyimler, ihtiyaçlar ve beklentiler
 • Cinsel gelişim sürecinde yetişkinin kapsayıcı işlevi: anlamak, kabul etmek ve desteklemek
 • Yetişkinler için kılavuz: yapılması ve kaçınılması gerekenler
 • Çocuklardan ve ergenlerden en sık gelen sorular ve cevapları

 

Efsun Sertoğlu ile Kapsamlı ve Kapsayıcı Cinsellik Eğitimi üzerine yaptığımız sohbetimizi izleyebilir, bilgi edinmek isteyen herkes ile paylaşabilirsiniz.

İyi seyirler dileriz.

Efsun Sertoğlu Kimdir?
Cinsel haklar, cinsellik, cinsel sağlık, cinsellik eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, ihmal, istismar ve şiddet biçimlerine karşı koruyucu-önleyici yaklaşım gibi konular odağına çalışmalar yürütmektedir. Hak temelli, güçlendirici, kapsayıcı ve kapsamlı cinsellik eğitimi içerikleri-materyalleri geliştirmekte, bunları ağırlıkla okullarda çocuklar, ergenler, gençler, eğitimciler, psikolojik danışmanlar, ebeveynler/bakım verenler olmak üzere, çok çeşitli gruplarla birlikte uygulamaktadır.

Yanı sıra üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlara toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması, ayrımcılıkla mücadele, onay kültürü, cinsel şiddeti önleyici yaklaşım gibi konularda eğitim-danışmanlık hizmeti vermektedir. Kapsayıcı eğitim, queer feminist pedagoji, şiddetsiz iletişim, bağ odaklı yaklaşım gibi alanlardan beslenerek; kimseyi dışarıda bırakmayan, eşitlikçi, katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları kurgulamaya çalışmaktadır. Çocuk hakları, gençlik hakları, feminist ve LGBTİ+ örgütleriyle ortak çalışmalar yürütmekte, tüm bu alanlarda aktivizm yapmaktadır.