fbpx
Şu anki durum
Kayıtlı Değilsin
Fiyat
Program Sayfası

Yin Yoga’da Derinleşme Programı – 120 Saat

Programın Amacı

Programın amacı, Yin Yoga ve yoga anatomisi alanındaki bilgileri pekiştirmek, yanına yenilerini eklemek, öğrencilerin konuyu aktarışlarındaki hakimiyet ve yeterliliklerini arttırmak ve yoga alanında derinleşmeleri sağlamak adına yeni bilgiler edindirmektir. Ayrıca program, 4 aya yayılması itibariyle, Berivan Aslan Sungur ile alanda daha uzun süre çalışma ve yaklaşımını içselleştirme imkanı da sağlamaktadır.

Programda uzmanlar alana hakimiyetlerini geliştirecek teknik bilgilerin yanı sıra; kendileri, yoganın felsefi kısmı, hayatın yoga ile ilişkilendirilmesi, psikoloji ve yoga ilişkisi,  çaba, teslimiyet gibi Yin Yoga’nın merkezinde olan ve Berivan’ın Yin Yoga’yı ele alışında üzerinde çok durduğu konular üzerinde de  çalışacaklar.

. Berivan Aslan Sungur’un 2020 Ağustos öncesinde vermiş olduğu herhangi bir 200 saatlik Temel Yin Yoga Programı’nı veya 50 saatlik Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programı’nı tamamlamış eski öğrencileri (Bilgilerini pekiştirmek, derinleştirmek, bu alandaki uzmanlıklarını geliştirmek ve bir süre daha Berivan ile çalışmak isteyenler).

· Başka bir uzman ile 50, 100 ya da 200 saatlik Yin Yoga Uzmanlaşma Programı tamamlamış, Berivan Sungur’un alana yaklaşımını tanımak ve alanın inceliklerini derinlemesine kavramak, konuyu aktarışlarındaki hakimiyet ve yeterliliklerini arttırmak isteyenler.

· Berivan Aslan Sungur ile 2020-2021 sezonunda 3 modülden oluşan 200 saatlik Yoga Alliance onaylı Temel Yin Yoga Programı’nı tamamlamak adına yola çıkanlar (Bu öğrencilerin bu program öncesinde 50 saatlik Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programı’nı tamamlamış olması gerekmektedir).

Program Hapaka üzerinden online olarak verilecektir. Program süresince yapılacak olan tüm teorik seansların kayıtları alınıp, program katılımcıları ile Eğitim Platformu üzerinden paylaşılacaktır. Kayıtlar, canlı yayınları kaçıranlar için her canlı yayın sonrası belirli bir süre Eğitim Platformu’nda katılımcıların ulaşımına açık olacaktır.

Pratikler tüm program süresince, her hafta yoğun bir şekilde öğrencilerin hayatında yer alacak olup, haftalık canlı online pratiklere ek, önden çekilmiş bazı pratik kayıtları da hocalıklarını geliştirmek adına peyderpey paylaşılacaktır.

Katılımcılarla online eğitim platformuna yüklenecek verilerin yanı sıra, kapsamlı dijital kitapçıklar da paylaşılacaktır.

· Pozları çözümlemek için gerekli olan temel anatomik kavramların tekrarı
· Pozları farklı bedenlere, farklı ihtiyaçlara, farklı fonksiyonel amaçlara adapte edebilme ve analiz edebilme yetisinin geliştirilmesi
· Pelvisin hareketleri, oryantasyonu ve pozlar üzerindeki etkisi
· Bedendeki oranlar ve yogamıza etkisi
· Ders Planlama yetisinin geliştirilmesi
· Farklı kişi, yer ve zamanlara özel dersler planlama (ileri yaştakilere, çocuklara belli rahatsızlıkları olanlara, hamilelere yönelik seriler; iş yerlerinde, okullarda Yin Yoga)
· Yin Yoga alanındaki hocalık yetilerini geliştirme, seans sırasında oluşturulan alanın incelikleri
· “İnsanı kendine yaklaştıran” bir Yin Yoga dersinin anatomisi
· Asanalarda yardımcı olma ve dialog yetisinin geliştirilmesi
· Bir Mindfulness çalışması olarak Yin Yoga
· Yoga tarihi ve yoganın ahlaki basamaklarının irdelenmesi
· Çeşitli pranayama ve meditasyon uygulamaları
· Online Ders Vermenin İncelikleri
· Fasya hakkında yeni bilgiler
· Temel sinir sistemi bilgileri ve yoga uygulamaları ile ilişkisi
· Çakra Sistemi
· Yoga ve travma
· “Kendinle ilişki kurma” kavramı ve Yin Yoga pratiğini bir “kendinle ile ilişki kurma ve kurdurma aracı” olarak kullanma sanatı
· Uzmanların yoga anlayışını besleyecek seçilmiş metinlerin incelenmesi, metinler üzerine sohbetler.
· Çaba ve teslimiyet konularının irdelenmesi, bu konuların derslere ve hayata yansımaları.

Hafta sonu Buluşmaları

1. Buluşma: 7 – 8 Kasım 2020
2. Buluşma: 28 – 29 Kasım 2020
3. Buluşma: 19 – 20 Aralık 2020
4. Buluşma: 9 – 10 Ocak 2021
5. Buluşma: 13 – 14 Şubat 2021
Cumartesi – Pazar 10:00 – 16:30 arası (60 saat teori)

Hafta sonu buluşmalarında Yin Yoga alanında derinleşmek adına teorik dersler işlenecektir.

Salı 20:30 – 22:00 Berivan Sungur ile pratik

Perşembe 20:30- 22:00 Duygu Ela Erdoğan ile pratik

Program süresince katılımcılar Berivan Sungur ve uzun süredir birlikte çalışmakta olduğu yoga uzmanı Duygu Ela Erdoğan’ın salı ve perşembe günleri herkese açık online Yin Yoga derslerine ücretsiz katılım sağlayacaklardır. Bu derslere katılım, pratiği içselleştirebilmek açısından önemlidir. Salı ve perşembe seanslarını kaçıran ya da tekrar etmek isteyenler için aynı hafta içerisinde derslerin belirli gün ve saatlerde aynı derslerin “Re-live” (Yeniden Canlı) seanslarına katılım fırsatı sunulacaktır.

Canlı online pratiklere ek olarak, program süresince katılımcılarla, kendi kendilerine uygulayabilecekleri önceden çekilmiş Berivan Sungur ile pratik seansları paylaşılacaktır.

Program boyunca, Yin Yoga alanında deneyimli ve Berivan ile uzun bir süredir çalışmış olan uzmanlar ile her ay bir soru-cevap seansı yapılacaktır. Açılan bu alan öğrenme sürecinizi destekleyecektir.

Bu buluşmaların gün ve saatleri program başladıktan sonra, gruplar içerisinde belirlenecektir. Bu çalışmanın amacı, katılımcılardan benzer eğilimde olan kişileri, izlemek istedikleri yolda daha küçük gruplar halinde desteklenmektir.

Tüm buluşmalar Hapaka platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Sertifika almaya hak kazanmak için, tüm online buluşmalara katılmak (kaçırıldığı takdirde seansı izleyen birkaç gün içerisinde kayıttan izlemek), verilen bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, ödevler ve okumaları tamamlamak şarttır.

Katılımcılar program sonunda 120 saatlik bir Yin Yoga’da Derinleşme Programı sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Bu sertifika daha önce 200 saatlik bir programı tamamlamış öğrenciler için, Berivan Aslan Sungur’un Yoga Alliance tarafından onaylı 300 saatlik Yoga Hocalığını Geliştirme Programı’nın bir parçası olacaktır.

Berivan Aslan Sungur ile 200 saatlik Temel Yin Yoga Programı’na devam eden öğrenciler, bu program sonrasında 30 saatlik Yin Yoga’da Uzmanlaşma ve Mentorluk Programı’nı tamamladıklarında, Yoga Alliance onaylı 200 saatlik Temel Yin Yoga uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Berivan uluslararası yoga standartlarını belirleyen Yoga Alliance kuruluşu tarafından E-RYT 500 – RYT 500 sertifikasına sahiptir. Yoga Alliance nezlinde kendine ait bir yoga okulu bulunmaktadır (www.yogaalliance.org).

Berivan Aslan Sungur yoga ile 2000 senesinde üniversitede tanışmış, 2006 senesinden itibaren farklı birçok hoca ile birçok farklı yoga ekolünü hocalık eğitimleri, atölyeler ve dersler alarak deneyimleme ve uygulama fırsatı bulmuştur. 

İlk Yin Yoga eğitimini Sarah Powers’dan almış, 2007 yılında yin ve yang yoga, yoga anatomisi, pranayama ve meditasyon üzerine Paul ve Suzee Grilley ile birlikte çalışmaya başlamış; Grilley’lerin yogaya yaklaşımlarından çok etkilenerek, kendileri ile düzenli bir şekilde çalışmaya devam etmiştir. Haziran 2011’de Paul ve Suzee Grilley’nin İstanbul’a gelmesinde aracı olmuş ve eğitimlerinde asistanlıklarını yapmıştır.

Uluslararası yoga eğitimleri onay kuruluşu olan Yoga Alliance nezlinde Berivan Aslan Sungur ile Yoga adı altında bir yoga okulu bulunmaktadır (www.berivanaslansungur.com). Sertifikaları uluslarası geçerliliğe sahiptir.

Yin Yoga, her yaşa ve seviyeye uygun, meditatif bir yoga uygulamasıdır. Uygulamanın özü, yoganın köklerine dayanır. Pozlarda uzun süreli kalınır ve uygulama sırasında etkilenmesi hedeflenen bölgelerdeki kaslar pasif bırakılır. Bedene esneklik kazandırır. Hem zihni hem de bedeni meditasyona hazırlar.

Berivan, kişiye pozlara ezbere girmeyi öğretmek yerine, birlikte pozları ve öğrencinin bedenini tanıyarak, anlayarak, her gün, kişinin o günkü hakikatini baz alarak uygulama yapmayı aktarmaya çalışmaktadır. Yin Yoga’yı aktarış tarzı, alan dışında aldığı farklı eğitimler ve annelik, partner deneyimi ile seneler içerisinde evrilmiş ve özünde günümüz modern insanını kendine yaklaştırmaya niyet eden, şefkati ve farkındalığı odaklı bir uygulama halini almıştır.

Yin Yoga, modern yaşama hakim olan “aceleye, yapmaya, başarmaya odaklı” hayatımızı dengeleyici niteliktedir. İnsanı yavaşlatarak, kendini dinlemesine, kendi içine bakmasına vurgu yapar. Ruhu ile kopan bağını yeniden oluşturmasına, insanın kendine yaklaşmasına yardımcı olur. Bu anlamda günümüz insanı için yoga terapisi niteliğinde olabileceği söylenebilir. Diğer yandan fiziksel olarak da yang (dinamik, kasları güçlendirmeye odaklı) yoga uygulamasını ve tüm yang fiziksel aktiviteyi dengeler. Özellikle kalça, bel bölgesi, leğen kemiği, omurga ve bacaklardaki bağ dokularını hedef alır. Omurga sağlığı için çok faydalıdır.


Bu program Hapaka Eğitimleri kategorisinde yer almaktadır; Hapaka üyeliklerine dahil değildir.

Sorularınız için info@yinyogatr.com adresinden Eğitim Koordinatörü Hülya Dinç’e yazabilirsiniz veya 0542 201 70 78 numaralı telefondan haftaiçi 11:00 – 17:00 arasında kendisine sesli arama veya mesaj (SMS, Whatsapp) ile ulaşabilirsiniz. Çalışma günleri içinde arama, mail ve mesajlarınıza 24 saat içerisinde geri dönülecektir.